storevistorp © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use
<e

Barken ”Faveur” var med sine 256 tons det største skib i Assens havn i 1871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden

 

 

 

 

 

Assens var en storhavn

 

 

52 fartøjer med en samlet tonnage på 2486 register tons var indskrevet i Assens 1871

 

af Erik Grove

 

Havnen har altid spillet en stor rolle i Assens. Den ligger lige for enden af hovedgaden og har været uvurderlig i forbindelse med vareudveksling og transport. Her har man også forbindelsen ud til verden og skibe der har besejlet verdenshavene har lastet og losset i Assens havn.

I 1871 var Assens virkelig en storhavn med mange hjemmehørende fartøjer. Der var registreret 52 erhvervsfartøjer med en samlet tonnage på 2486 registertons.

En opgørelse fra dette år nævner 38 ved navn og det største fartøj var byens eneste bark ”Faveur”, der var bygget i Flensborg i 1863 til Catharina Jürgensen  Skibet var af eg og forhudet ved gult metal. Den var på 257 registertons.

”Faveur” blev købt til Assens den 15. juli 1870 af købmand P. M. Schmit’s enke og blev ført af kaptajn F. Schmit . Barken blev i 1873 solgt til Horsens for 21.000 rigsdalere, men den 4. december 1875 blev det minesprængt ved Brunswick. Hele besætningen på 10 mand omkom.

 

11 skonnerter

 

Bestanden af skibe i Assens bestod desuden af en brig, 11skonerter, herimellem den berømte ”Fylla”. Der var desuden tre galeaser, 15 jagter, fire kvaser, en evert, en slup og en færge med navnet ”Magdalene”., hvilket kan have været Assens-Årøsund færgen. Denne færgefart blev i øvrigt indstillet i 1885, fordi økonomien ikke længere kunne hæge sammen, Efter genforeningen i 1920 blev færgefarten genoptaget og frem til ruten blev endelig nedlagt i 1972 var det hovedsageligt fragt med sukkeroer fra Sønderjylland til Assens der prægede overfarten.

Det ældste fartøj, der var indregistreret i Assens havn i 1871 var kvasen ”Anna Maria”, der blev bygget i Svaneke i 1810. Skibet, der var på 16,5 brt. og var ejet og ført af H. Petersen.

 

Byen ramt af krigen

 

Assens blev, som så mange andre danske byer, ramt af nederlagt i 1864, som havde en betydelig negativ virkning på erhvervslivet. Hertil kom, der var opstået en stærk konkurrence fra Middelfart efter etablering af den øst-vestgående togforbindelse i 1865.

I 1871 var der dog kommet rigtig god gang i byens erhvervsliv. Befolkningstallet var på ca. 3500 mennesker. Den største del af byens borgere, nemlig 43 procent var beskæftiget med håndværk og industri, mens den næststørste gruppe på 22 procent arbejdede med handel og transport, herunder også skibsfarten den jo stod for langt den største del af transporten. 10 procent var beskæftiget med administration og service, seks procent arbejdede med landbrug og fisker og endelig var der 19 procent af befolkningen, hvis beskæftigelse ikke er oplyst.

I denne gruppe er formentlig medtaget hjemmearbejdende husmødre

 

Assens i dag

Der er stadig megen aktivitet på Assens havn, hvor udviklingen er gået mod stadig flere varer over kajen og et stigende antal anløb af skibe. Men nogle af disse aktiviteter må imødeses at falde, når roertransporterne slutter og en mere end 100 år gammel erhvervsaktivitet – sukkerfremstilling – er endelig slut og produktionsbygningerne for en dels vedkommende er ændret til administration.

Det passer nu meget godt med udviklingen af befolkningens fordeling på de forskellige beskæftigelsesområder, fordi i 2002 var 43 procent beskæftiget med administration og service, 28 pct. med håndværk og industri, 18 pct. med handel og transport, syv procent med landbrug og fiskeri og endelig er der fire procent, hvis beskæftigelse ikke er oplyst.

Byens befolkningstal var omkring 6000, altså knap en fordobling siden  1871.

I dag er kun et skib hjemmehørende i Assens. Det er fragtskibet ”Carolyn”. Det er bygget i 1974 hos Sietas i Tyskland. Skibet er 75,5 meter langt og sejler med stykgods.

 

 

 

 

 

124 års eventyr

sluttede søndag

 

-

 

Af Erik Grove

 

Nøjagtig kl. 21,35 søndag aften sluttede 224 år eventyr i Assens. Da gled South Michelle gennem havnehullet i Assens, lastet med 300 tons sukkerroer. De sidste fra de vestfynske sukkerroeavlere.

-        Det er hjerteblodet der forsvinder i dag, siger gårdejer Peter Haugård Rasmussen, der var den sidste formand for Roeavlerforeningen på Vestfyn.

Han og to kolleger,  Henrik Terp og Povl Theisen,  havde søgt til skibsmægler Flemming Pedersen, hvorfra de kunne se de sidste 300 tons roer forlade Assens.

-        Nu er det slut med sukkerroerne, konstaterede Peter Haugård Rasmussen og Henrik Terp, mens Povl Thiesen endnu ikke har besluttet sig. Landevejstransport til Nakskov er forsat en mulighed.

I 1880’erne begyndte den industrielle opgangstid i Assens. C. F. Tietgen etablerede sukkerfabrikken, og man begyndte at fremstille tobak i byen.

Solen stod op i vest, er det udtryk som man kan støde på i litteraturen om denne periode. Søndag sluttede roerne, og tobaksrygning er ikke længere så velset, måske vil man engang i fremtiden skrive om dengang da solen gik ned i øst.