Store Vistorp

Husets Historie

Store Vistorps oprindelse fortaber sig i historiens tåger. Den nuværende bygning er formentlig fra 1700-tallet, og den blev ombygget i årene 1852-58. Slægten  Findsen ejede ejendommen gennem flere generationer.

Familien solgte huset  i 1907 og i 1922 brændte avlsbygningerne. Gården blev solgt til udstykningsforeningerne for Sjælland og Fyn. Ejendommen blev udstykket til 15 husmandsbrug der alle blev bygget efter den samme tegning og af sten fra de ødelagte bygninger.

Det er ret usædvanligt at hovedhuset fik lov at blive stående, næsten urørt, og også det blev hjem for en husmandsfamilie.

Stednavnet

Stednavnet Vistorp nævnes første gang i skriftlige kilder 1396. Navnet betyder formentlig marken ved vierne (offersteder), som der findes to af i umiddelbar nærhed af huset, nemlig Viesø og Øjet.